Jaarverslag 2016

Balans 31-12-2016

ACTIVA

PASSIVA

Vaste activa

52.846

Kapitaal

-24.827

Debiteuren

2.606

Lening

13.000

Kas

22

Crediteuren

122.043

Bank

1.887

Overlopende passiva

24.220

Overlopende activa

77.075

---------

---------

Totaal

134.436

Totaal

134.436

==========

===========

 

 

 

Winst en Verliesrekening 2016

Omzet

41.395

Huisvestinskosten

49.183

Kantoorkosten

2.295

Kosten transportmiddelen

4.911

Promotie- en advertentiekosten

643

Algemene kosten

2.978

Diverse baten en lasten

-4.105

-------

55.905

 

-14.510

 

 
Joomla SEO powered by JoomSEF